Vrå og Em pastorat

Vrå Kirkes Voksenkor

Synger hver mandag i Sognegårde kl. 19-20.30

Alle er velkomne, også gerne nye medlemmer, der kan lide at synge.

Nærmere oplysninger: kontakt organist Marie Louise Clemmensen 98982315 - mail

cookie information