Vrå og Em pastorat

Personale ved kirkegården

Kirkegårdskontoret Lundensgade 8, 9760 Vrå - telefon 4019 6735 eller 9898 2255

Graver: Mads Lie Jensen

Kirkegårdsmedhjælpere sæson: Va Aye Lialo

Va Aye
cookie information