Vrå og Em pastorat

Gravstedstyper

Kistegravsted
kistegravsted
Kistegravsted i plæne anlæg PG
kistegravsted i plæne,anlæg PG
Urnegravsted
Urnegravsted i græs med plade PU
Urnegravsted i græs opret gravminde UP
Anonym urnefællesgrav FG
Anonym urnefællesgrav FG
lapidarium
 
 
kistegravsted

Et kistegravsted er et traditionelt gravsted med hæk og plads til fra 1 til 8 kister. Alle hække plantes, klippes og vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for en minimumsperiode (fredningsperiode) på 20 år. Gravstedet kan efter fredningsperiodens udløb fornyes for 5 år ad gangen.

Hvis det ønskes, kan der nedsættes urner på et tidligere erhvervet kistegravsted.

Gravsten og beplantning kan udføres efter gravstedsejerens eget ønske. Man har pligt til at beplante og vedligeholde gravstedet. Hvis det ønskes, kan kirkegårdens personale mod betaling påtage sig anlæg, vedligeholdelse, plantning af årstidens blomster og grandækning til jul. En sådan vedligeholdelse kan betales årligt eller ved éngangsbetaling for hele fredningsperioden ("legatgravsted").

Kistegravsted i Plæne

Kistegravsted i plæne
kistegravsted komb. plæne anlæg

I dette afsnit i det sydøstlige hjørne af Vrå kirkegård begraves kister i plænen ud fra anlagte bede. Gravstedet må ikke markeres i plænen. Der kan placeres en gravsten i kanten af bedet med bagsiden mod den eksisterende beplantning.Ved gravstenen må der ikke beplantes, men der kan anbringes afskårne blomster.

Kirkegårdens personale vedligeholder plænen og bedene.

Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for en minimumsperiode (fredningsperiode) på 20 år. Gravstedet kan efter fredningsperiodens udløb fornyes for 5 år af gangen.

Hvis det ønskes, kan der nedsættes urner i disse plænegravsteder.

Urnegravsted

Urnegravsted
urnegravsted
urnegravsted i græs med plade PU
urnegravsted i græs med opret gravminde UP

Urnegravstedet er er et lille, traditionelt gravsted med plads til 4 urner. På tre sider er der takshække, mens forkanten består af granitsten.

Der findes 2 alternative typer urnegravsteder i græs med plade eller med opretstående gravminde.

Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for en minimumsperiode (fredningsperiode) på 10 år. Gravstedet kan efter fredningsperiodens udløb fornyes for 5 år ad gangen.

Hvis det ønskes, kan pårørende overvære urnenedsættelsen, som foregår indenfor kirkegårdspersonalets normale arbejdstid. Der foretages ingen kirkelig handling i forbindelse med urnenedsættelsen.

Gravsten og beplantning kan udføres efter gravstedsejerens eget ønske. Man har pligt til at beplante og vedligeholde gravstedet. Hvis det ønskes, kan kirkegårdens personale mod betaling påtage sig anlæg, vedligeholdelse, plantning af årstidens blomster og grandækning til jul. En sådan vedligeholdelse kan betales årligt eller ved éngangsbetaling for hele fredningsperioden ("legatgravsted").

Anonym Urnefællesgrav

Anonym urnefællesgrav

Urner kan nedsættes anonymt i det plæneafsnit, som befinder sig i centum af kirkegårdens urnehave. Der er ingen synlig markering af gravstedet og der må ikke placeres sten, planter eller blomster på plænen. Afskårne blomster kan placeres i de granitvaser, der står omkring mindestenen i plænens midte.

Fællesgraven vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Gravstedet erhverves for en fredningsperiode på 10 år og kan ikke fornyes efter fredningsperiodens udløb.

Hvis det ønskes, kan pårørende overvære urnenedsættelsen, som foregår indenfor kirkegårdspersonalets normale arbejdstid. Der foretages ingen kirkelig handling i forbindelse med urnenedsættelsen.

cookie information