Vrå og Em pastorat

Ny helhedsplan for Vrå Kirkegårds nordlige område

Menighedsrådet og kirke- og kirkegårdsudvalget med udvalgsformand Katrine West i spidsen har i samarbejde med landskabsarkitekt og kirkegårdskonsulent fået udarbejdet en ny helhedsplan for Vrå Kirkgårds nordlige område.

Sagen er blevet godkendt i provstiet og af de kirkelige myndigheder.

Se ideskitse her

cookie information