Vrå og Em pastorat

Ved et klik på Kirkegårdstakster 2016 (gældende for regninger udskrevet fra 1/12-2015) får du en delvis oversigt over de aktuelle priser på kirkegården for erhvervelse, fornyelse, pleje- og vedligeholdelse, grandækning, hækklipning og begravelsesudgift.

For yderligere oplysning om taksterne, herunder for sommerblomster o.l. bedes du kontakte

Vedrørende Vrå Kirkegård:

Graver Mads Lie Jensen på telefon 9898 2255/4019 6735 eller mail: vraakirkegaard@tele.dk

Vedrørende Em Kirkegård:

 graver og kirketjener Bjarne Christensen på telefon 22280396 - mail

cookie information