Vrå og Em pastorat

Kirkebogsførende sognepræst.

Sognepræst Henrik Bang-Møller, mail: hebm@km.dk,  tlf. 9898 1040

Træffes bedst tirsdag - fredag mellem kl. 12.00 - kl. 13.00, ellers efter aftale. Mandag er fridag

Præstesekretær og web-master Karin Frøkjær Svendsen, mail: kafs@km.dk , tlf. 96231717 (Bistrupkirken)

 

 

 

Personale ved Vrå Kirkegård

Kirkegårdskontoret Lundensgade 8, 9760 Vrå - telefon 9898 2255 eller 4019 6735 eller mail på vraakirkegaard@mail.tele.dk

Graver: Mads Lie Jensen

Kirkegårdsmedhjælpere sæson: Va Aye Lialo og Anette Larsen

Til toppen

Personale ved Vrå Kirke

Sognepræsten: Henrik Bang-Møller, tlf. 9898 1040 eller mail: hebm@km.dk  

Kirketjener: Eva Marie Larsen, tlf. 4110 0466 eller mail: evailluminati123@gmail.com

Organist: Marie Louise Clemmensen, tlf. 9898 2315 eller mail: mlcokejl@gmail.com

Kirkesanger: Helle Windfeldt, tlf. 2089 1980 eller mail: helle.windfeldt@skolekom.dk

Henv. vedr. Vrå Sognegård: Aase Frost Nielsen, tlf. 4027 6330 

Til toppen

Personale ved Em Kirkegård

Graver og kirketjener: Bjarne Christensen, tlf. 22280396 eller mail

Afløser for graveren: Bastian Tørngren Christensen

Til toppen

Personale ved Em Kirke

Sognepræst: Henrik Bang-Møller, tlf. 9898 1040 eller mail: hebm@km.dk

Graver- og kirketjener: Bjarne Christensen, tlf. 2228 0396 eller mail

Afløser for graver: Bastian Tørngren Christensen

Organist: Anna Brohus Sørensen, tlf. 4016 1891 - mail

Kirkesanger: Helle Windfeldt, tlf. 2089 1980 eller mail helle.windfeldt@skolekom.dk

 

 

Til toppen

Vrå Menighedsråd

Vrå Menighedsråd:

 

Lisbeth Munch Gårdbo, formand. Tlf. 29104883. lisbeth@gaardbo.com

Grete Dybro, næstformand og sekretær. Tlf. 98981234. hgdybro@gmail.com

Troels Larsen, kirkeværge, Tlf. 27857840. troels@illuminati.dk

Hans M. Christensen, kasserer og regnskabsfører. Tlf. 20100102. hmc@turbopost.dk

Aase Frost Nielsen, kontaktperson. Tlf. 40276330. moraaseem@gmail.com

Bente Bolet, Tlf. 22910518. bente.r.bolet@gmail.com

Gunnar Terp Christiansen, Tlf. 40831155.  g.terp@mail.dk

 

 

Til toppen

Em Menighedsråd

 

Em menighedsråd

Formand og kontaktperson Birte Østergaard, Vollerupvej 62, 9760 Vrå

birte.jorgen@outlook.com  tlf. 50425861

 

Kristoffer Houen, Stenbjerggårdsvej 172, 9760 Vrå

houen@hotmail.dk tlf. 20875311

 

Kasserer Arne Blichfeldt Sørensen, Krogkærsvej 20, 9760 Vrå

arne.blichfeldt@gmail.com tlf. 30450453

 

Kirkeværge Malene Søborg Nielsen, Krogkærsvej 23, 9760 Vrå

krogskaer@ofir.dk tlf. 22661486

Sekretær Bodil Kjeldgaard Andersen Hedelundsvej 55, 9760 Vrå

fruandersenem@gmail.com tlf. 27258138

 

Til toppen

cookie information