Vrå og Em pastorat

Begravelse

Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.

En kirkelige begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

Det skal du gøre

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Du finder blanketten ”anmodning om begravelse eller ligbrænding” på Borger.dk

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård.

På Kirkeministeriets borgerportal kan du finde 10 praktiske råd til pårørende.

Samtale med præsten

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.


Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Præsten er faktisk uddannet til det, og det kan være rart at snakke med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan man har det.

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

BEGRAVELSE / BISÆTTELSE

Kirkeklokken ringer
Orgelforspil
1. salme
Bøn
Tekstlæsning:
     Påskeevangeliet, Markus 16,1-7
     Johannes Åbenbaring 21,1-5
Trosbekendelsen
     - Under tekstlæsning og trosbekendelse står menigheden op.
2. salme
Tale
Apostolsk velsignelse
     - hvorunder menigheden står op.
Ved bisættelse sker jordpåkastelsen i kirken, hvor den træder i stedet for den apostolske velsignelse. Menigheden står op under jordpåkastelsen.
3. salme
Kisten bæres ud af kirken, mens man synger
     DDS nr. 404 v. 2 - Herre, vær os evig nær
Kirkeklokken ringer
     - ved begravelse indtil kisten er sænket i graven
     - ved bisættelse indtil rustvognen er kørt

Jordpåkastelse:
Jordpåkastelse
Fadervor
Aronitisk velsignelse
Salme
Evt. tak og indbydelse til mindesammenkomst

 
HJÆLP TIL AT FINDE BEGRAVELSESSALMER

Nedenstående liste er kun tænkt som en hjælp til at finde egnede begravelsessalmer, såfremt du ikke allerede selv har særlige ønsker. Mange andre salmer fra salmebogen kunne nævnes, men for overskuelighedens skyld bringes blot dette beskedne uddrag - hvoraf nogle passer bedre på visse tider af året end andre:

DEN DANSKE SALMEBOG - numrene er fra den nyeste udgave:

26 - Nærmere, Gud, til dig
31 - Til himlene rækker din miskundhed, Gud
33 - Han, som har hjulpet hidindtil
36 - Befal du dine veje
49 - Ingen er så tryg i fare
50 - Under dine vingers skygge
52 - Du, Herre Krist
78 - Blomstre som en rosengård
108 - Lovet være du, Jesus Krist!
117 - En rose så jeg skyde
121 - Dejlig er jorden!
122 - Den yndigste rose er funden
192 - Hil dig, Frelser og Forsoner
217 - Min Jesus, lad mit hjerte få 
218 - Krist stod op af døde
224 - Stat op, min sjæl, i morgengry
236 - Påskeblomst! hvad vil du her
289 - Nu bede vi den Helligånd
321 - O kristelighed
336 - Vor Gud han er så fast en borg
375 - Alt står i Guds faderhånd
402 - Den signede dag med fryd vi ser
538 - At sige verden ret farvel
541 - Vær du mig nær
547 - Man siger, livet har bange kår
557 - Her vil ties, her vil bies
571 - Den store hvide flok vi se
674 - Sov sødt, barnlille
728 - Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
729 - Nu falmer skoven trindt om land
732 - Dybt hælder året i sin gang
754 - Se, nu stiger solen af havets skød
770 - Jeg er træt og går til ro
773 - Bliv hos os, når dagen hælder
783 - Kirkeklokke! mellem ædle malme
784 - Altid frejdig, når du går
785 - Tunge, mørke natteskyer

Du kan også finde inspiration i  Den danske Salmebog online

 

 

 

cookie information