Vrå og Em pastorat

Bryllup

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.
Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.I kan blive gift i Vrå eller Em Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:
Lav en aftale: I skal ringe eller skrive til sognepræsten for at aftale en dato for brylluppet. I kan blive gift i Vrå eller Em Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem. I skal herefter have en aftale med præsten om et tidspunkt for en samtale.

Skaf en prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på prætekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring.

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Vælg navn: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen sende blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" (Borger.dk) til jeres præstekontor.

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så han kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Præsten ringer til jer for at aftale en samtale, når I har henvendt jer for at blive viet i kirken. Men I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe til præsten.

Sådan foregår vielsen

VIELSE

FØR VIELSEN:
a. Brudgommen ankommer med sin ledsager til kirken ca. 10 min. før vielsen. De sætter sig på stolene i korets sydside, således at brudgommen sidder nærmest altret.
b. Bruden ankommer med sin ledsager til kirken umiddelbart før vielsen. Der kimes med kirkeklokken, fra bruden er i syne og til hun er kommet ind i våbenhuset.
c. Under præludiet føres bruden ind ved sin ledsagers højre side, mens alle rejser sig. Brudgommen kan evt. gå sin brud et par skridt i møde og hilse på hende. Brud og ledsager sætter sig på stolene i korets nordside, således at bruden sidder nærmest altret.
NB: Hvis brudeparret ankommer sammen til kirken, falder pkt. a-c naturligvis bort. I stedet følges parret ind i kirken under præludiet, mens alle rejser sig. Parret sætter sig på stolene i korets nordside, således at gommen sidder nærmest altret.

VIELSEN:
1. Salme
2. Bøn.
3. Tale til brudeparret, hvorunder parret bliver siddende.
4. Selve vielsen (se Tegning I). Brud og brudgom træder frem for altret, således at gommen har bruden ved sin venstre side. Brudens ledsager sætter sig på den stol, hvor brudgommen før sad. Bruden efterlader sin buket på sin ledsagers stol, hvor hun skal sidde efter vielsen (- eller på sin egen stol, hvis brudeparret er kommet sammen til kirken). Herefter følger vielsen, der består af:

- Tilspørgelse. Præsten spørger gommen: "Så tilspørger jeg dig, N.N. (gommens navn): Vil du have N.N. (brudens navn), som hos dig står, til din ægtehustru?" - "Ja!" "Vil du elske og ære hende og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad?" - "Ja!" Derefter tilspørges og svarer bruden på tilsvarende måde.
- Vielsesord. Præsten siger: "Så giv hinanden hånd derpå" - og brudeparret giver hinanden højre hånd. Under håndspålæggelse på brudeparrets hænder erklærer præsten dem at være rette ægtefolk.
- Evt. udveksling af ringe.
- Formaningsord.
- Bøn. Når præsten som afslutning på formaningsordene siger: "Men dersom Herren ikke bygger huset, er bygmestrenes møje forgæves. Lad os derfor alle bede," knæler brudeparret på knæfaldet ved alterskranken. Præsten beder - med hænderne på brudeparrets hoveder - en bøn, som afsluttes med Fadervor og ordene: "Fred være med jer. Amen." - hvorefter brudeparret rejser sig og tager plads på stolene i korets nordside, således at brudgommen sidder nærmest altret (se Tegning II).
5. Salme
6. Præsten beder for altret en bøn og lyser derefter, vendt mod menigheden - mens alle rejser sig - velsignelsen. ("Herren velsigne dig og bevare dig…..")
7. Salme
8. Efter salmen ønsker præsten brudeparret tillykke og overrækker vielsesattest og kirkens bryllupsgave. Derefter følges brudeparret under postludiet ud af kirken, således at brudgommen har bruden ved sin højre side.
 
HJÆLP TIL AT FINDE VIELSESSALMER

I den nyeste udgave af salmebogen har de særlige bryllupssalmer numrene fra 699 til 706 - heriblandt den absolutte favorit:
703 - Det er så yndigt at følges ad
- og også to andre, som er særligt populære:
700 - Jeg ved en blomst så favr og fin 
706 - I blev skabt som mand og kvinde

Men også mange andre salmer i salmebogen kan synges til et bryllup, f.eks. årstidssalmer som
721 - Frydeligt med jubelkor (forår) 
722 - Nu blomstertiden kommer (sommer) 
725 - Det dufter lysegrønt af græs (sommer) 
726 - Gak ud, min sjæl, betragt med flid (sommer) 
728 - Du gav mig, o Herre, en lod af din jord (efterår) 

- eller morgensalmer som
749 - I østen stiger solen op 
754 - Se nu stiger solen

- og mange andre. Til inspiration kan nævnes:
11 - Nu takker alle Gud 
15 - Op, al den ting, som Gud har gjort
31 - Til himlene rækker din miskundhed, Gud 
41 - Lille Guds barn, hvad skader dig? 
52 - Du, Herre Krist
234 - Som forårssolen morgenrød (påske) 
236 - Påskeblomst! Hvad vil du her (påske) 
290 - I al sin glans nu stråler solen (pinse)
321 - O kristelighed
402 - Den signede dag med fryd vi ser 
494 - Kærlighed fra Gud

Du kan også finde inspiration i  Den danske Salmebog online

 

 

Traditioner

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

  • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
  • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
  • Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bærer alt dette til sit bryllup. Hvis I vil følge traditionen, er det en god ide at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, f.eks. et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.
  • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.
cookie information