Vrå og Em pastorat

Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Derfor er det en rigtig festdag i Kirken, hver gang et lille barn bliver døbt.
Barnet bliver døbt på den kristne tro, og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet, som forældre eller faddere siger vi ja tak på barnets vegne.
Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen.

Hvis dit barn skal døbes, så ring til sognepræsten. Så finder I sammen et tidspunkt til dåben og dåbssamtalen, hvor præsten fortæller mere om dåben, dens betydning og alt det praktiske.

Hvad skal du gøre?

Du skal anmelde dit barns fødsel senest 14 dage efter fødslen. Hvis der er en jordemoder med til fødslen, står hun normalt for fødselsanmeldelsen. Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til kirkekontoret eller præsten i moderens sogn. Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faderen underskrive en "omsorgs- og ansvarserklæring" senest 14 dage efter fødslen.

Du finder de relevante blanketter på www.personregistrering.dk

Navnet

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du udfylde og sende en blanketten ”Navngivning” (www.personregistrering.dk) til kirkekontoret.

Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger.
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten. 
Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.

Til toppen

Sådan foregår dåben

Dåbsforældre og –følge ankommer til kirken 5-10 min. før gudstjenestens begyndelse. Følget, incl. fadderne, sætter sig ind øverst i kirken, mens dåbsforældrene enten venter i kirkens ”børnehjørne” bagerst i kirkeskibet eller straks sætter sig op foran  kirken. Efter bedeslagene, når organisten begynder på orgelforspillet, følger præsten (menigheden rejser sig)dåbsforældrene til deres pladser, hvis ikke de allerede har valgt at sætte sig derop. Derefter går gudstjenesten i gang:

Indgangsbøn, 1. salme, bøn, epistellæsning, 2. læsning, 2. salme.

Herefter følger dåben og dåbsforældre, faddere og evt. andre kommer op i koret, hvor den, der bærer barnet, stiller sig mellem døbefonten og altret, med front mod menigheden – og med barnets hoved på venstre arm.

Lovprisning:
Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Bøn:
Lad os alle bede: Vi takker dig, himmelske Far, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig: tag i nåde mod dette barn, som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din menighed og bevar det i dit samfund både her og hisset. Amen.

Indstiftelsesordene: Menigheden rejser sig
Lad os rejse os og høre Vor Herres Jesu Kristi ord: “Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”
Og evangelisten Markus skriver: De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: “Lad de små børn komme til mig; det må I ikke hindre dem i; for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.” Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Korstegning:
Hvad er barnets navn? - N.N.
N.N. Modtag korsets hellige tegn for dit ansigt og for dit bryst til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. 

Trosbekendelse:
Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, Himlens og jordens skaber? - Ja!
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!
Tror du på Helligånden, en hellig, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!
Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Dåbshandling:
Præsten øser tre gange vand på barnets hoved. 
N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Med håndspålæggelse: Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! 
Fred være med dig! Amen.

Hvis flere skal døbes, gentages for hver enkelt afsnittet fra korstegnelsen og til og med håndspålæggelsen.

Fadervor:
Lad os alle bede: Fader vor, du som er i Himlene! Helliget vorde dit navn; komme dit rige; ske din vilje som i Himmelen, således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; led os ikke i fristelse; men fri os fra det onde; thi dit er riget, magten og æren i evighed! Amen.

Herefter sætter menigheden sig atter, men forældre og faddere bliver stående.

Forældre- og faddertiltale:
I forældre og faddere til dette barn kan nu bevidne, at det er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. I forældre skal vide, at I skylder jeres barn at sørge for, at det oplæres i den kristne tro, for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved dåben er blevet indpodet i ham. Og sker det, at forældrene dør, før barnet bliver voksent, da skal I faddere, så vidt I har mulighed for det, drage omsorg for, at det oplæres i den kristne tro. 
Fred være med jer! Amen.

Dåbsforældre og faddere sætter sig tilbage på deres pladser, hvorefter vi synger 3 salme og gudstjenesten fortsætter. Ved gudstjenestens afslutning, følger præsten dåbsforældrene ud under organistens orgelefterspil og menigheden rejser sig.

Fotografering og videooptagelse: Må ikke være til gene for den kirkelige handling og uden blitz under gudtjenestens forløb. Kan i øvrigt aftales nærmer med præsten.

Til toppen

Hvad skal og må barnet hedde?

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde.
Man må ikke kalde sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne. 


Til toppen

Traditioner

I Vrå Kirke giver vi en gave, når et barn bliver døbt.

cookie information