Dødsfald og begravelse

Hvordan

Er ens pårørende død, retter man henvendelse til en Bedemand og aftaler nærmere med ham eller hende om det praktiske.

Bedemanden finder man på Nettet eller i Lokalavisen.

Bedemanden sætter der på en i forbindelse med præsten i dén kirke, hvorfra man ønsker at få foretaget bisættelsen/begravelsen.

Hvem

Er afdøde medlem af Folkekirken, har han eller hun uden videre ret til at få en præst til at medvirke ved sin begravelse/bisættelse.

Har afdøde over for de pårørende givet klart udtryk for ikke at ville have en præst til at medvirke ved sin begravelse/bisættelse, selvom afdøde var medlem af Folkekirken, vil præsten selvfølgelig respektere det.

Er der særlige omstændigheder ved afdødes kirkelige tilhørsforhold, tager man en samtale med præsten om det.

Gravsted

Når aftalen med Bedemand og Præst er på plads, skal man også finde et gravsted på Kirkegården sammen med graveren.

Begravelse eller bisættelse

En bisættelse er en kirkelig handling under medvirken af en præst, hvor afdødes kiste efterfølgende bliver kørt til krematoriet og brændt, asken samles i en Urne, der efter kort tid bliver sat ned på kirkegården.

En begravelse er en kirkelig handling under medvirken af en præst, hvor afdødes kiste efterfølgende bliver båret ud til et gravsted og sænket i jorden.

Hvad man vælger, afhænger af afdødes eller de pårørendes ønske.

Spørgsmål

Skriv til:

Sognepræst

Henrik Bang-Møller
hebm@km.dk eller

Præstesekretær
Karin Frøkjær Svendsen,
kafs@km.dk,
96 23 17 17 (Bistrupkirken).

Kirkegården

Skriv til:

Graver

Mads Lie Jensen,
98 98 22 25 eller
40 19 67 35 eller
vraakirkegaard@mail.tele.dk

Salmer

Find inspiration på

Den danske Salmebog Online