Fødsel og dåb

Fødsel og faderskab

Fødselsanmeldelse

Et barn skal registreres senest 14 hverdage efter fødslen. Ved fødsel på hospital sørger jordemoderen for personnummer og registrering. Ved hjemmefødsel uden jordmoder skal forældrene anmelde fødslen. Anmeldelsen skal sendes til morens bopælssogn.

Faderskab

Når et barn bliver født, skal det slås fast, hvem der er faderen. Hvis moderen er ugift udfyldes inden 14 dage efter fødslen omsorgs- og ansvarerklæring på www.borger.dk
Hvis forældrene er gift, bliver faderskabet automatisk fastslået

Personregistrering

Al personregistrering varetages af præstesekretæren. Alle henvendelser gøres gennem borger.dk

Navneændring

Navneloven gør det muligt at foretage en række navneændringer. Som følge af den nye navnelov er der sket en liberalisering, der gør det nemmere at ændre navne.

Dette sker ligeledes på borger.dk

Dåb

Barnedåb og navngivning

Senest seks måneder efter fødslen skal barnet være navngivet af hensyn til den videre offentlige registrering.

Navngivning ved dåb sker ved kontakt til sognepræsten

Ved dåb skal man oplyse navn og adresse på mindst to og højst fem faddere, som skal være døbt og konfirmeret i den kristne tro. De skal ikke nødvendigvis være medlem af Folkekirken.

Navngivning uden dåb sker på www.borger.dk

Hvem

Alle børn og voksne kan blive døbt i Vrå & Em kirke. Det er hhv. forældrenes eller den voksnes eget valg. Eneste betingelse er, at man ikke er døbt med en kristen dåb tidligere.

Hvordan

Forældrene retter henvendelse til sognepræst Henrik Bang-Møller, mail: hebm@km.dk, og aftaler tid, sted og dato for dåben samt et tidspunkt til en personlig samtale hjemme hos præsten i  - helst! - ugen op til dåben.

Hvornår

I Vrå og Em kirke tilbyder vi dåb ved højmesser og gudstjenester om søndagen kl. 9.00 eller 10.30 eller på andre Helligdage.

Første lørdag i hver anden måned kan vi imidlertid også tilbyde en dåbsgudstjeneste kl. 10.00 i Em og Vrå kirke, hvis det passer bedre ind for dåbsforældrene.

Praktisk

Præsten anmoder i en mail om relevante personoplysninger på barnet eller den voksne, der skal døbes, og forældre.

Dernæst modtager forældrene eller dåbskandidaten en returmail med bekræftelse og oplysninger om, hvad de i øvrigt skal foretage sig. 

Spørgsmål

Skriv til Sognepræst Henrik Bang-Møller og aftal nærmere.

hebm@km.dk

Salmer

Find inspiration på

Den danske Salmebog Online