Vrå og Em pastorat

Gudstjeneste kalender

BegivenhedDato

Vrå - Aftenandagt med nadver

v/Kirstine Rafn

22. feb 20:00
21:00
22. feb 20:00 -
21:00

Vrå - Fromesse

Højmesse v/NN

25. feb 09:30
10:30
25. feb 09:30 -
10:30

Em - Gudstjeneste

Højmesse v/NN

25. feb 10:30
11:30
25. feb 10:30 -
11:30

Em - Gudstjeneste

Højmesse v/NN

4. mar 09:00
10:00
4. mar 09:00 -
10:00

Vrå - Gudstjeneste

Højmesse v/NN

4. mar 10:30
11:30
4. mar 10:30 -
11:30

Em - Gudstjeneste

Højmesse v/sognepræst Kristian Brogaard

11. mar 09:00
10:00
11. mar 09:00 -
10:00

Vrå - Gudstjeneste

Højmesse v/sognepræst Kristian Brogaard

11. mar 10:30
11:30
11. mar 10:30 -
11:30

Vrå - Gudstjeneste

Højmesse

18. mar 09:00
10:59
18. mar 09:00 -
10:59

Em - Familiegudstjeneste

Højmesse v/NN

18. mar 10:30
11:30
18. mar 10:30 -
11:30

Em - Familiegudstjeneste

Højmesse v/sognepræst Kristian Brogaard

25. mar 10:30
11:30
25. mar 10:30 -
11:30

Vrå - Nadvermåltid

v/sognepræst Kristian Brogaard

29. mar 19:30
20:30
29. mar 19:30 -
20:30

Vrå - Liturgisk gudstjeneste

Højmesse v/sognepræst Kristian Brogaard

30. mar 14:00
15:00
30. mar 14:00 -
15:00

Em - Gudstjeneste

Højmesse v/sognepræst Kristian Brogaard

1. apr 09:00
10:00
1. apr 09:00 -
10:00

Vrå - Gudstjeneste

Højmesse v/sognepræst Kristian Brogaard

1. apr 10:30
11:30
1. apr 10:30 -
11:30

Vrejlev Kirke - Fælles musikgudstjeneste

2. apr 19:00
20:00
2. apr 19:00 -
20:00

Vrå - Gudstjeneste

Højmesse v/NN

8. apr 10:30
11:30
8. apr 10:30 -
11:30

Vrå - fromesse

Højmesse v/sognepræst Kristian Brogaard

15. apr 09:30
10:30
15. apr 09:30 -
10:30

Em - Gudstjeneste

Højmesse v/sognepræst Kristian Brogaard

15. apr 10:30
11:30
15. apr 10:30 -
11:30

Em - Gudstjeneste

Højmesse v/sognepræst Kristian Brogaard

22. apr 09:00
10:00
22. apr 09:00 -
10:00

Vrå - Gudstejenste

Højmesse v/sognepræst Kristian Brogaard

22. apr 10:30
11:30
22. apr 10:30 -
11:30

Vrå - Gudstjeneste

Højmesse v/sognepræst Kristian Brogaard

29. apr 10:30
11:30
29. apr 10:30 -
11:30

Vrå - Fromesse

v/NN

6. maj 09:30
10:30
6. maj 09:30 -
10:30

Em - Gudstjeneste

Højmesse v/NN

6. maj 10:30
11:30
6. maj 10:30 -
11:30

Fælles friluftsgudstjeneste i Lunden

10. maj 10:30
11:30
10. maj 10:30 -
11:30

Vrå - Gudstjeneste

Højmesse v/NN

13. maj 10:30
11:30
13. maj 10:30 -
11:30

Em - Gudstjeneste

Højmesse v/NN

20. maj 09:00
10:00
20. maj 09:00 -
10:00

Vrå - Gudstjeneste

Højmesse v/NN

20. maj 10:30
11:30
20. maj 10:30 -
11:30

Fælles friluftsgudstjeneste i Sejlstrup

Tidspunkt oplyses senere

21. maj  
21. maj

Vrå - Fromesse

Højmesse v/NN

27. maj 09:30
10:30
27. maj 09:30 -
10:30

Em - Gudstjeneste

Højmesse v/NN

27. maj 10:30
11:30
27. maj 10:30 -
11:30

Em - Gudstjeneste

Højmesse v/NN

3. jun 09:00
10:00
3. jun 09:00 -
10:00

Vrå - Gudstjeneste

Højmesse v/NN

3. jun 10:30
11:30
3. jun 10:30 -
11:30

Vrå - Gudstjeneste

Højmesse v/NN

10. jun 10:30
11:30
10. jun 10:30 -
11:30

Vrå - Fromesse

Højmesse v/NN

17. jun 09:30
10:30
17. jun 09:30 -
10:30

Em - Gudstjeneste

Højmesse v/NN

17. jun 10:30
11:30
17. jun 10:30 -
11:30

Em - Gudstjeneste

Højmesse v/NN

24. jun 09:00
10:00
24. jun 09:00 -
10:00

Vrå - Gudstjeneste

Højmesse v/NN

24. jun 10:30
11:30
24. jun 10:30 -
11:30

Gudstjenester

Der kan også henvises til sogn.dk.vraa eller sogn.dk.em

Kirkebil kan bestilles SENEST DAGEN FØR hos Hjørring Taxi på telefon 98924700.

HUSK ved bestilling af gøre opmærksom på det, hvis du også ønsker hjemkørsel


Klokkeringning.
Orgelpræludium (forspil).
Hvis der er dåb, føres dåbsfølget ind under præludiet, mens menigheden står op.
Indgangsbøn.
Salme.
Salutation (hilsen).
Præst: "Herren være med jer."
Menigheden: "Og med din ånd."
Kollekt (fælles bøn).
Menigheden svarer med "Amen".
Epistel- eller GT-læsning.
Menigheden står op under læsningen.
Evt. kor-motet. 
Trosbekendelsen eller (dåb:se nedenfor)

Mens menigheden står op, synges trosbekendelsen.
Hvis der er dåb, falder den fælles trosbekendelse bort.
Salme.
Hvis der er dåb, falder denne salme bort.

Evangelielæsning.
Pr.: "Dette hellige evangelium skriver evangelisten ..."
Mgh.: "Gud være lovet for sit glædelige budskab".
Evangeliet fra den tekstrække, der skal prædikes over, læses. Menigheden står op under læsningen.
Prædiken.
Kirkebøn.
Bekendtgørelser.
Den apostolske velsignelse.
Menigheden står op under velsignelsen.
Salme.

(Nadver; se nedenfor)

Salutation (hilsen).
Pr.: "Herren være med jer."
Mgh.: "Og med din ånd."
Kollekt (fælles bøn).
Menigheden svarer med "Amen".
Den aronitiske velsignelse.
Menigheden står op under velsignelsen og svarer med et tredobbelt "Amen".
Salme.
Udgangsbøn.
Orgelpostludium (efterspil).
Menigheden bliver siddende under postludiet. 

Dåb

Salme. 
Lovprisning, bøn, evangelielæsning.
Menigheden står op under evangelielæsningen og den efterfølgende dåbshandling.
Korstegning, tilspørgelse, dåb, dåbsvelsignelse, Fadervor.
Herefter sætter menigheden sig atter, mens forældre og faddere bliver stående.
Forældre- og faddertiltale.
Salme
Dåbsforældrene bliver under resten af gudstjenesten, og føres ud under postludiet, mens menigheden står op. 
 

Nadver:

Nadverindledning. Præst: "Opløft jeres hjerter til Herren, lad os prise Hans navn." Præst: "Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte Himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang:" Menighed.: "Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste!" Præst: "Velsignet være Han, som kommer i Herrens navn." Menighed.: "Hosianna i det højeste." Mgh.: O du Guds Lam! med korsets skam, du bar al verdens synder, derfra al trøst begynder; miskundelig forbarm du dig! Præst: Nadverbøn, Fadervor, indstiftelsesord. Under indstiftelsesordene står menigheden op. Efter at indstiftelsesordene har lydt, kommer nadvergæsterne op og knæler ved alterskranken. Uddeling, bortsendelsesord, salme

cookie information