Sognegården

Vrå Sognegårds brug

Vrå Sognegård er opført for at give menigheden i Vrå og Em Sogne bedre mulighed for at styrke og udvikle det folkekirkelige liv i sognene.

Menighedsrådene tilrettelægger og styrer brugen af sognegården og vil i forvaltning og tilrettelæggelse af arrangementer bestræbe, at huset bliver et mødested for samvær, oplysning og oplevelse. Menighedsrådene har ansvaret for sognegårdens brug og vedligeholdelse, og de bestemmer indenfor nedenstående retningslinjer, hvad huset kan bruges til.

Sognegården er primært til brug for konfirmandundervisning, møder arrangeret af sognepræsten, menighedsrådene samt andre folkekirkelige foreninger og organisationer. Endvidere kan sognegården udlånes til folkelige og kulturelle arrangementer, der skønnes at passe til huset formål og indretning. Det er ikke hensigten at udlåne sognegården til private fester, politiske møder eller møder af erhvervsmæssig karakter.

Kirken/præsten/menighedsrådet har førsteret til sognegården, i visse tilfælde kan vi godt være nødsaget til at bede dem, der har booket sognegården til at finde et andet sted.

Lokale folkeoplysningsforbund, som ønsker at gøre brug af sognegården til kulturelle arrangementer, betaler en leje af den store sal (begge rum samlet) på 1000 kr. pr. arrangement. For leje af lille sal (det ene af de to rum adskilt af foldevæg) betales 500 kr. pr. arrangement.
Evt. borddækning og fortæring samt opstilling af borde og stole og efterfølgende oprydning påhviler lejerne.
For arrangementet betales ved aftalens indgåelse et depositum på kr. 500,-. Endelig afregning for arrangementet foretages senest 14 dage efter at arrangementet er afviklet. Betaling skal ske på konto i Menighedsrådets pengeinstitut.

Mindesammenkomster

Menighedsrådene i Vrå og Em sogne har besluttet, at Sognegården i Vrå kan benyttes til mindesammenkomster efter begravelser fra Vrå og Em Kirker. Brugerne skal selv medbringe mad og drikke herunder bønner til kaffebrygning. Duge m.m. til borddækning medbringes. Der findes service, bestik, fade, termokander, kaffemaskine og opvaskemaskine i Sognegården.

Der kan også afholdes bryllupsreception efter samme regler som mindesammenkomster.

Nøgle udleveres efter aftale med kontaktpersonen ved sognegården, sammen med et eksemplar af Sognegårdens husorden.

Det er gratis at låne lokalerne.

Husorden

Lokalerne i Sognegården kan kun anvendes efter aftale med kontaktpersonen ved sognegården. Deltagerne må benytte de fælles faciliteter og de lokaler, som er stillet til rådighed for arrangementet.

Kontaktpersonen ved sognegården udleverer nøgle til den ansvarlige låner og instruerer om husorden og om brug af faciliteter, f.eks. kaffemaskine, opvaskemaskine, ventilation, og lydanlæg. Lånerne må selv medbringe mad og drikkevarer, herunder bønner til kaffebrygning. 

Ved arrangementets afslutning foretages oprydning. Borde og stole stilles på plads og bordpladerne aftørres med en fugtig klud. Brugt service vaskes op enten i hånden eller i maskine og sættes på plads. Viskestykker hænges på tørrestativer i teknik rum. Man skal feje/støvsuge efter sig. Affald anbringes i affaldsbeholder udenfor.

Eventuelt ødelagt ting sættes på køkkenbordet og erstattes af låner.

Ventilation og lydanlæg slukkes, vinduer lukkes, lys slukkes og døre til depotrum og yderdør låses.
"Sluk alt lys" kontakten i vindfanget bør bruges når man forlader Sognegården.

Senest dagen efter skal den udlevere nøgle afleveres til kontaktpersonen ved sognegården efter aftale.

Sognegården

Vrå sognegård.

Opført i 2001.

Tegnet af Arktitekt Erik Sørensen

Opført af Arne Andersen, Vrå

Kontakt

Reservering af sognegården
Kirkegårdskontoret
Telefon: 30 60 48 44
Email: mmp@km.dk

Træffetid på telefonen: Mandag-onsdag kl. 8.30-14.30, Torsdag 8.30-17.00 samt fredag 8.30-12.00