Dødsfald og begravelse

Hvordan
Er ens pårørende død, retter man henvendelse til en Bedemand og aftaler nærmere med ham eller hende om det praktiske.

Bedemanden finder man på Nettet eller i Lokalavisen.

Bedemanden hjælper de pårørende med alt det praktiske omkring den kirkelige handling herunder ofte også med kontakten til  præsten i dén kirke, hvorfra man ønsker at få foretaget bisættelsen/begravelsen.

Hvem
Er afdøde medlem af Folkekirken, har han eller hun uden videre ret til at få en præst til at medvirke ved sin begravelse/bisættelse.

Har afdøde over for de pårørende givet klart udtryk for ikke at ville have en præst til at medvirke ved sin begravelse/bisættelse, selvom afdøde var medlem af Folkekirken, vil præsten selvfølgelig respektere det.

Er afdøde derimod ikke medlem af Folkekirken har præsten ret til at sige nej til at forestå begravelsen/ bisættelsen. Det gælder også, hvis man har valgt ikke at lade sine børn døbe.

Er der særlige omstændigheder ved afdødes kirkelige tilhørsforhold, tager man en samtale med præsten om det.

Gravsted
Når aftalen med Bedemand og Præst er på plads, skal man også finde et gravsted på Kirkegården sammen med graveren.

Begravelse eller bisættelse
En bisættelse er en kirkelig handling under medvirken af en præst, hvor afdødes kiste efterfølgende bliver kørt til krematoriet og brændt, asken samles i en Urne, der efter kort tid bliver sat ned på kirkegården.

En begravelse er en kirkelig handling under medvirken af en præst, hvor afdødes kiste efterfølgende bliver båret ud til et gravsted og sænket i jorden.

Hvad man vælger, afhænger af afdødes eller de pårørendes ønske.

Spørgsmål Skriv til:

Sognepræst Caris Johansen
cetj@km.dk

eller

Præstesekretær
Majbrit Pedersen
mmp@km.dk

Kirkegården
Skriv eller ring til: 
Graver: Mads Lie Jensen (Vrå)
98 98 22 25 eller
40 19 67 35 eller
vraakirkegaard@mail.tele.dk

Graver: Bjarne Christensen (Em)
24 26 00 68 eller mail
joglholm@live.dk

Salmer
Find inspiration på

Den danske Salmebog Online