Vrå kirkegård

Vrå kirkegård

Vrå kirkegård ejes af Vrå kirke og bestyres af Vrå menighedsråd.

Graveren drager omsorg for, at forholdene på kirkegården er bedst mulige og i overensstemmelse med vedtægter og regulativer.

På kirkegårdskontoret findes kort over kirkegården, ligesom man her kan få oplysninger om gravstedserhvervelse, priser m.m.

Eventuelle klager kan rettes til graveren eller kirkeværgen, der om fornødent kan forelægge sagen for menighedsrådet.

Omlægning af kirkegårdens nordlige del

Den nordlige del af kirkegården (mellem kirken og Østergade) omlægges for tiden til et mere indbydende og parklignende udseende.