Fødsel, dåb og navngivning

Fødsel og faderskab

Fødselsanmeldelse
Et barn skal registreres senest 14 hverdage efter fødslen. Ved fødsel på hospital sørger jordemoderen for personnummer og registrering. Ved hjemmefødsel uden jordmoder skal forældrene anmelde fødslen. Anmeldelsen skal sendes til morens bopælssogn.

Faderskab
Når et barn bliver født, skal det slås fast, hvem der er faderen. Hvis moderen er ugift udfyldes inden 28 dage efter fødslen omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk
Hvis forældrene er gift, bliver faderskabet automatisk fastslået.

Personregistrering
Al personregistrering varetages af præstesekretæren. Alle henvendelser gøres gennem borger.dk

Navneændring
Navneloven gør det muligt at foretage en række navneændringer. Som følge af den nye navnelov er der sket en liberalisering, der gør det nemmere at ændre navne.

Dette sker ligeledes på borger.dk

Dåb
Barnedåb og navngivning
Senest seks måneder efter fødslen skal barnet være navngivet af hensyn til den videre offentlige registrering.

Navngivning ved dåb sker ved telefonisk at kontaktel sognepræsten Caris Johansen tlf. 2494 440 . Grundet GDP regler må sognepræsten ikke svare på mails vedr. dåb.

Ved dåb skal man oplyse navn og adresse på mindst to og højst fem faddere, som skal være døbt i den kristne tro. De skal ikke nødvendigvis være medlem af Folkekirken.

Navngivning uden dåb sker på www.borger.dk

Hvem
Alle børn og voksne kan blive døbt i Vrå & Em kirke. Det er hhv. forældrenes eller den voksnes eget valg. Eneste betingelse er, at man ikke er døbt med en kristen dåb tidligere.

Hvordan
Forældrene retter henvendelse til sognepræst Caris Johansen, mail: cetj@km.dk, og aftaler tid, sted og dato for dåben samt et tidspunkt til en personlig samtale.

Hvornår
I Vrå og Em kirke tilbyder vi dåb ved højmesser og gudstjenester om søndagen kl. 9.00 eller 10.30 eller på andre Helligdage.

En lørdag i kvartalet kan vi også tilbyde en dåbsgudstjeneste kl. 10.00 i Em og Vrå kirke, hvis det passer bedre ind for dåbsforældrene. Dåbslørdagene fastsættes af præsten, og kan ses her på siden.

Praktisk
Præsten anmoder i en mail om relevante personoplysninger på barnet eller den voksne, der skal døbes, og forældre.

Dernæst modtager forældrene eller dåbskandidaten en returmail med bekræftelse og oplysninger om, hvad de i øvrigt skal foretage sig. 

Er din dåbsattest blevet væk?
Er din dåbsattest blevet væk, kan du bestille en ny på borger.dk eller ved personlig henvendelse til præstesekretæren, som har kontor (kirkegårdskontoret), Lundensgade 8, Vrå. Telefon- og træffetider kan ses under kontakt ansatte.

Dåbslørdag

Der er mulighed for lørdagsdåb:
D. 26. august 2023.

Spørgsmål Skriv til:

Sognepræst Caris Johansen cetj@km.dk

Salmer
Find inspiration på

Den danske Salmebog Online