Em kirke

Em kirke

Den lille, romanske kvaderstenskirke i Em er bygget i 1100-tallet. 

Efter en brand i 1300-tallet blev kirken genopbygget - formentlig ved lokale kræfter uden professionel ledelse, idet store mellemrum mellem granitkvaderne, navnlig i skibets nordmur, blev udfyldt mere eller mindre tilfældigt med munkesten. 

Udvendig i skibets sydmur er indmuret en kvader med relikviegemme, en såkaldt "helgengrav" Gravsten

Udvendig i skibets sydmur er indmuret en kvader med relikviegemme, en såkaldt "helgengrav"

Udvendig i skibets sydmur er indmuret en kvader med relikviegemme, en såkaldt "helgengrav", og foran indgangsdøren er oprejst en stor granitsten med plan overflade - begge dele formentlig rester af det oprindelige alter.

Tårnet, hvis underrum fungerer som våbenhus, er sengotisk. Det er bygget i munkesten, men blev skalmuret i 1868, hvorfor dette årstal står med murankercifre på tårnets sydmur. 

I 1555 blev kirken, formentlig på grund af slet vedligeholdelse, dømt til nedrivning ved et "klemmebrev" fra Kristian III. Men sognets beboere sendte en delegation til kongen for at bede for deres kirke, og resultatet blev, at bestemmelsen om nedbrydning blev ophævet i 1558.