Vielse og kirkelig velsignelse

Kun den ene af et brudepar skal være medlem af Folkekirken, hvis man ønsker en kirkelig vielse

Hvordan
Ret henvendelse til sognepræst Caris Johansen, mail: cetj@km.dk , og aftal dato, tid og sted med hende. Uanset, om det er i Em eller Vrå, vielsen ønskes foretaget.

Praktisk
Præsten anmoder i en mail om relevante person- og baggrundsoplysninger på brudeparret.

Dernæst modtager brudeparret en returmail med bekræftelse og oplysninger om, hvad de i øvrigt skal foretage sig. Herunder bl.a. om anskaffelsen af en Prøvelsesattest fra brudeparrets bopælskommune, som er en betingelse for at præsten må vie parret.

Har brudeparret brug for hjælp til at finde salmer til vielsen, kan man gå ind linket her på siden.
Forslagene tager man med til den forudgående samtale med præsten.

Pyntning af kirken
Ønsker man kirken pyntet, kontakter man den stedlige kirketjener, og aftaler dels omfang og regler samt tidspunkt for pyntningen med vedkommende.

Musikindslag
Har man et ønske om ét – og kun ét! - musikalsk indslag under vielseshandlingen, kontakter man den stedlige organist, og aftaler det praktiske med hende.

Spørgsmål Skriv til:

Sognepræst Caris Johansen
cetj@km.dk

eller

Præstesekretær
Majbrit Pedersen,
mmp@km.dk

Salmer
Find inspiration på

Den danske Salmebog Online