Vielse og kirkelig velsignelse

Kun den ene af et brudepar skal være medlem af Folkekirken, hvis man ønsker en kirkelig vielse

Hvordan
Ret henvendelse til sognepræst Caris Johansen, på telefon 24 94 4440 ( Grundet GDPR regler må aftaler ikke træffes på mail) og aftal dato, tid og sted med hende. Uanset, om det er i Em eller Vrå, vielsen ønskes foretaget.

Praktisk
Brudeparret skal sørge for:

  • At rekvirere og medbringe en udprintet prøvelsesattest. Bemærk denne må maks være 4 mdr. gammel på vielsesdagen. Prøvelsesattesten rekvireres via Borger.dk.  
  • Ønsker  parret navneændring ved vielsen anmodes der også om denne via borger.dk
  • Navne og adresser på 2 vidner

 

Vielssamtalen

Forud for vielsen har parret en samtale med præsten. Her medbringes prøvelsesattesten samt navne og adresser på de to vidner.

Her aftales hvilke salmer, der synges. Har brudeparret brug for hjælp til at finde salmer til vielsen, kan man gå ind linket her på siden.
Derudover tales der om, hvordan vielsen foregår.

Pyntning af kirken
Ønsker man kirken pyntet, kontakter man den stedlige kirketjener, og aftaler dels omfang og regler samt tidspunkt for pyntningen med vedkommende.

Musikindslag
Har man et ønske om ét – og kun ét! - musikalsk indslag under vielseshandlingen, kontakter man den stedlige organist, og aftaler det praktiske med hende.

Spørgsmål Skriv til:

Sognepræst Caris Johansen
cetj@km.dk

eller

Præstesekretær
Majbrit Pedersen,
mmp@km.dk

Salmer
Find inspiration på

Den danske Salmebog Online