Gudstjenestens liturgi Em Kirke

Liturgi

Gudstjenestens forløb i Em kirke

P = præst M = menighed

Klokkeringning
Præludium (ved dåb står menigheden)
Indgangsbøn
1. salme (se nummertavle)
Hilsen :
P: Herren være med jer
M: Og med din ånd
P: Bøn
M: Amen
Bibellæsning - (M står)
Når der ikke er dåb:  Når der er dåb: 
2. salme                      2. salme
Bibellæsning
(M står)  Dåb
Trosbekendelsen

(se sidst i salmebogen)
3. salme
P: Dette hellige evangelium skriver...(M står)
M: Gud være lovet for sit glædelige budskab!
Evangelielæsning
Prædiken
Bøn
Apostolsk velsignelse
(M står)
4. salme
Nadver:

P: Opløft jeres hjerter til Herren!
Lad os prise hans navn!
Vi takker og lover…
… i kor med alle engle,
synge din herligheds lovsang:
M: Hellig, hellig, hellig er Herren,
Gud den Almægtige.
Himlen og jorden er fuld af din herlighed.
Hosianna i det højeste! 
P: Velsignet være han,
som kommer i Herrens Navn
M: Hosianna i det ,højeste
5. Salme
P: Opstandne Herre og frelser…
M: Amen
Fadervor
P: Indstiftelsesordene (M står)
M går til alterbordet eller sætter sig
6. Salme
P: Bøn
M: Amen
Velsignelse (M står)
M: Amen, Amen, Amen
7. salme
Meddelelser
Udgangsbøn
Postludium

M bliver siddende under postludiet/
ved dåb bæres dåbsbarnet ud (M står)