Kære konfirmander og forældre – igen! (!)

Ork ja, forholdene forandrer sig hele tiden, og en del forældre har kontaktet mig ang. det ændrede tidspunkt for konfirmationerne den 6. juni. De frygter, det er for tidligt, og at de så alligevel skal til at flytte det igen med alle de problemer, det indebærer.

Det kan jeg sagtens følge og vælger derfor på linje med de fleste af nabokirkerne at flytte konfirmationsdatoen til:

lørdag den 29. august kl. 9.00 i Vrå kirke for 7. v’s vedkommende &
lørdag den 29. august kl. 11.00 i Vrå kirke for 7. x’s vedkommende.

Sidste forældremøde, hvor alle praktiske oplysninger om konfirmationernes afvikling bliver gennemgået og spørgsmål besvaret, er fastlagt til:

onsdag den 26. august kl. 19.00 i sognegården.

Det gælder for både konfirmationerne og forældremødet, at der også til den tid kan gælde særligt skrappe restriktioner for antal deltagere m.m., så det tager jeg selvsagt – stadig - forbehold over for. Ligesom det hele kan risikere at blive udskudt igen.

I bedes kun kontakte mig pr. mail og ikke telefon, hvis I har spørgsmål lige nu.


Hjertelige hilsner med ønsket om alt godt

Henrik Bang-Møller,
sognepræst
E-mail: hebm@km.dk
Tlf.: 98 98 10 40

Konfirmation

Tilmelding

På en nærmere angivet dato og et tidspunkt i medio august måned, som vil blive offentliggjort både på Hjemmesiden, Aula samt Dagspressen, vil der være tilmelding i Vrå Sognegård.

Her skal man medbringe en KOPI af konfirmandens dåbsattest. IKKE en original!

Hvornår

I Vrå fejrer vi hvert år konfirmationer lørdagen efter Store Bededag.

Er der konfirmander fra eller med tilknytning til Em kirke, vil deres konfirmation altid foregå Store Bededag.

Tidspunktet på dagen er fastlagt til kl. 9.00 og kl 11.00 i Vrå (dvs. lørdagen).

Store Bededag i Em kl 10.30.

Holdenes sammensætning

Vrå Skole sammensætter imidlertid de kommende 7. klasser på ny, inden konfirmationsundervisngen begynder. Så det kan være svært at satse på et bestemt tidspunkt til sit barns konfirmation før dét tidspunkt. Det problem er fælles for alle!

Konfirmation i Em?

Konfirmation vil foregå i Em kirke, hvis én eller flere af konfirmanderne eller deres familie har særlig tilknytning til kirken. Man bør som forældre dog altid være opmærksom på, om konfirmanden helst vil konfirmeres sammen med sit hold

Ikke døbt?

Er konfirmanden ved tilmeldingen til konfirmationsundervisning ikke døbt, finder vi - efter ca. et halv års konfirmandundervisning - i fællesskab en dato, hvor konfirmanden kan blive døbt.

2020

Udsat til fra 9. maj til 29. august

2021

Fredag den 30. april (Em) og lørdag den 1. maj (Vrå)