KONFIRMATIONSFORBEREDELSE (2020-2021)

Vrå Præstegård 16. juni 2020

 

Kære forældre og konfirmander i de kommende 7. klasser på Vrå skole!

Inden I tager fat på sommerferien, skal I have en række vigtige påmindelser:

 

INDSKRIVNING

Tirsdag den 11. august 2020 mellem kl. 16.00 & 17.00 i

Sognegården. Husk at medbringe KOPI af dåbsattest – ikke originalen!

 

UNDERVISNINGSSTART

To endnu ikke fastlagte ugedage i uge 37 kl. 07.45 i

Sognegården. Besked senere.

 

KONFIRMATIONEN

St. Bededag, fredag, den 30. april kl. 10.30 i Em. OBS: Kun

for konfirmander med tilknytning til Em kirke.

Lørdag den 1. maj 2021 kl. 9.00 & 11.00 i Vrå kirke.

 

FØRSTE FORÆLDREMØDE

Onsdag den 16. september kl. 19.00 i Sognegården (Særskilt

program udsendes!)

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – både konfirmand og forældre!


Hjertelige hilsner med ønsket om alt godt

Henrik Bang-Møller,
sognepræst
E-mail: hebm@km.dk
Tlf.: 98 98 10 40

Konfirmation

Tilmelding

På en nærmere angivet dato og et tidspunkt i medio august måned, som vil blive offentliggjort både på Hjemmesiden, Aula samt Dagspressen, vil der være tilmelding i Vrå Sognegård.

Her skal man medbringe en KOPI af konfirmandens dåbsattest. IKKE en original!

Hvornår

I Vrå fejrer vi hvert år konfirmationer lørdagen efter Store Bededag.

Er der konfirmander fra eller med tilknytning til Em kirke, vil deres konfirmation altid foregå Store Bededag.

Tidspunktet på dagen er fastlagt til kl. 9.00 og kl 11.00 i Vrå (dvs. lørdagen).

Store Bededag i Em kl 10.30.

Holdenes sammensætning

Vrå Skole sammensætter imidlertid de kommende 7. klasser på ny, inden konfirmationsundervisngen begynder. Så det kan være svært at satse på et bestemt tidspunkt til sit barns konfirmation før dét tidspunkt. Det problem er fælles for alle!

Konfirmation i Em?

Konfirmation vil foregå i Em kirke, hvis én eller flere af konfirmanderne eller deres familie har særlig tilknytning til kirken. Man bør som forældre dog altid være opmærksom på, om konfirmanden helst vil konfirmeres sammen med sit hold

Ikke døbt?

Er konfirmanden ved tilmeldingen til konfirmationsundervisning ikke døbt, finder vi - efter ca. et halv års konfirmandundervisning - i fællesskab en dato, hvor konfirmanden kan blive døbt.

2020

Udsat til fra 9. maj til 29. august

2021

Fredag den 30. april (Em) og lørdag den 1. maj (Vrå)