Vielse og kirkelig velsignelse

Hvem

Kun den ene af et brudepar skal være medlem af Folkekirken, hvis man ønsker en kirkelig vielse

Hvordan

Ret henvendelse til sognepræst Henrik Bang-Møller, mail: hebm@km.dk, og aftal dato, tid og sted med ham. Uanset, om det er i Em eller Vrå, vielsen ønskes foretaget

Praktisk

Præsten anmoder i en mail om relevante person- og baggrundsoplysninger på brudeparret.

Dernæst modtager brudeparret en returmail med bekræftelse og oplysninger om, hvad de i øvrigt skal foretage sig. Herunder bl.a. om anskaffelsen af en Prøvelsesattest fra brudeparrets bopælskommune, som er en betingelse for at præsten må vie parret.

Har brudeparret brug for hjælp til at finde salmer til vielsen, kan man gå ind linket her på siden.
Forslagene tager man med til den forudgående samtale med præsten.

Pyntning af kirken

Ønsker man kirken pyntet, kontakter man den stedlige kirketjener, og aftaler dels omfang og regler samt tidspunkt for pyntningen med vedkommende.

Musikindslag

Har man et ønske om ét – og kun ét! - musikalsk indslag under vielseshandlingen, kontakter man den stedlige organist, og aftaler det praktiske med hende.

Spørgsmål

Skriv til:

Sognepræst

Henrik Bang-Møller
hebm@km.dk eller

Præstesekretær
Karin Frøkjær Svendsen,
kafs@km.dk,
96 23 17 17 (Bistrupkirken).

Salmer

Find inspiration på

Den danske Salmebog Online